Kontakt

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z.o.o

ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr 0000160077, NIP: 525-22-70-954, Regon: 015472115
Wysokość kapitału zakładowego 1 000 000,00 zł
(wpłacony w całości)

Jeżeli masz pytania lub uwagi do produktu, kieruj je na: informacja.medyczna@teva.pl

W przypadku podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego po zastosowaniu preparatu Vibovit Baby, prosimy o zgłoszenie go firmie Teva.

Jeśli chcesz zadać pytanie naszemu ekspertowi, korzystaj z poniższego okienka kontakt

Adres korespondecyjny

ul. Osmańska 12
02-823 Warszawa

Telefon, faks, e-mail

tel: +48 22 345 93 00
faks: + 48 22 345 93 01
e-mail: teva.polska@teva.pl

Zobacz nasz profil na FB

facebook.com/VibovitPolska

PO/VBV/15/0077